Lời Nói Có Đáng Tin

Lời Nói Có Đáng Tin

205.000244.000-16%

Lời nói có đáng tin sẽ giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về ngôn ngữ không lời, cách đọc nhanh ý nghĩa của người khác, sẽ giúp bạn giải mã các cảm xúc của hành vị, tránh những"cái bẫy" được che giấu và tìm kiếm những hành vi giả dối.

Truy cập liên kết

Có thể bạn thích

Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản