Tư Duy Nhanh và Chậm

Tư Duy Nhanh và Chậm

210.000269.000-22%

Tư duy nhanh và chậm đưa ra và lý giải hai hệ thống tư duy tác động đến con đường nhận thức của bạn: cơ chế nghĩ nhanh, tự động (cảm tính) và cơ chế nghĩ chậm (logic).

Truy cập liên kết

Có thể bạn thích

Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản