Anime Ác Ma Pháp TắcAnime Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

4.413+202324 Tập

Trên lục địa ma thuật Roland, nơi vô số anh hùng lên và xuống, lời tiên tri dự báo sự sụp đổ của sự thịnh vượng ngàn năm của Đế quốc Roland, và sự xuất hiện của một người được chọn sẽ cứu thế giới như hoàng đế sáng lập Aragon đã làm một thiên niên kỷ trước. Duwei, con trưởng của tướng quân hoàng gia Dulei, yếu đuối và ốm yếu, và bị gia đình gửi về đồng bằng Roland. Bởi một sự ngẫu nhiên, anh rơi vào một hòn đảo hoang và làm một giao kèo với một tên tôi tớ quỷ dữ, đạt được sức mạnh vô hạn. Từ đó bắt đầu hành trình trở thành vua huyền thoại của anh.