Anime Đại Chúa TểAnime Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

4.713+202356 Tập

Trong thế giới rộng lớn, nhiều chủng tộc phát triển mạnh. Một tập hợp các tài năng phi thường mở ra, nơi lần lượt, những sinh vật tối cao từ các tầng thấp hơn đi ra. Trong vương quốc vô biên này, họ dệt nên những truyền thuyết quyến rũ truyền cảm hứng cho sự ngưỡng mộ, theo đuổi con đường thống trị.