Anime Đấu La Đại LụcAnime Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

4.813+2018265 Tập

Đấu La Đại Lục kể về Đường Tam, một thiên tài đã học trộm những tuyệt kỹ của Đường Môn và bị tông môn truy sát, Anh ta nhảy khỏi vách đá để tỏ lòng thành kính nhưng chưa chết và được đưa đến một thế giới khác, một thế giới thuộc về hồn vũ, Đấu La Đại Lục. Nơi đó không có ma thuật, không có sức mạnh chiến đấu, không có võ thuật, nhưng lại có hồn vũ huyền diệu. Mọi người ở đây, khi họ sáu tuổi, sẽ thức tỉnh rõ hồn vũ của họ trong đền hồn vũ. Hồn vũ có thể là động vật, thực vật, hoặc đồ vật. Hồn vũ có thể giúp mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng một số hồn vũ nổi bật có thể được thức tỉnh để huấn luyện và chiến đấu, và được gọi là "Hồn sư", chức danh mạnh mẽ và vinh quang nhất tại Đấu La Đại Lục.